Finans

Att anlita konsulter

Konsulter finns i praktiskt taget alla arbetsområden idag och många företag, både stora och små, använder sig av konsulter av allehanda anledningar. Det finns dock saker och ting man bör tänka på innan och när man anlitar konsulter. Något vi tar en lite närmare titt på här.

konsult_347261567

Varför anlita en konsult?

För en utomstående kan detta vara en mycket vettig fråga. Hur kommer det sig att ett företag inte kan lösa sina egna problem? Det finns faktiskt flera anledningar till varför företag gör detta. En anledning kan vara att man mer eller mindre måste få en utomstående att titta på ett problem för att antingen bekräfta att man faktiskt gör rätt eller kanske missat en enklare lösning.

En annan anledning kan vara att företaget inte har manskapet att lösa något men inte behöver en till heltidsanställd för att fixa ett problem. Då kan ett alternativ vara att betala en konsult för att göra arbetet och inget mer.

Det kan också hända att man behöver annan expertis än vad som finns på företaget. Om denna expertis inte behövs konstant är det inte alltid kostnadseffektivt att anställa någon med denna expertis. Många konsulter specialiserar sig ofta på ett område och kan därmed särskilja sig från andra konsulter. Detta kan till exempel vara något som att omplacera anställda efter nedskärningar för att hjälpa dessa anställda att ta sig in på arbetsmarknaden eller utvidga sina karriärval.

Att tänka på

Det finns en hel del att tänka på när man ska anställa en konsult. Nedan följer några punkter man bör se till att ha koll på:

  • Bekräfta att en konsult faktiskt är nödvändig och ingen på företaget kan utföra uppgiften eller lösa problemet.
  • Kolla det genomsnittliga värdet på tjänsten man köper.
  • Se till att tydligt definiera vem som står för vilka utgifter.
  • Försäkra att konsulten är tillgänglig under den angiva perioden.
  • Genomföra en ordentligt anställningsintervju.
  • Se till att man har ett tydligt sekretessavtal.
  • Ha en komplett beskrivning av projektet som ska utföras.
  • Introducera konsulten till de anställda och se till att de kan arbeta tillsammans.