Finans

Att hantera nedskärningar på företaget

Inget företag vill drabbas av nedskärningar, men det är en verklighet i alla branscher och något man måste vara förberedd på. Genom att ha en bra plan för hur man hanterar nedskärningar kan man göra hela processen enklare för alla inblandade.

förlorade_jobb_416906065

Vid första anblick är det lätt att tro att det endast är de som tappar sina jobb som blir personligt påverkade av nedskärningar, men faktum är att situationen kan vara jämförbart svår för de som faktiskt behåller sina jobb. Många har säkert hört att förlora sitt jobb kan vara en av de mest stressfulla och traumatiska skedena i sitt liv, så det kanske inte kommer som en otrolig överraskning att nedskärningar kan orsaka vad man brukar kalla för överlevnadsskuld. Detta är fall då vid dödsolyckor de överlevande känner sig skyldig och anklagar sig själva. Och liknande tendenser har kunnat ses i företag som måste skära ned på personal.

Vad kan man då göra för att minska risken för detta? Till att börja med är det bra att se till att man har ett stödsystem för alla anställda. Detta kommer att kräva en öppen kommunikation mellan arbetsgivare och anställda och alla borde uppmanas till att vara ärliga och tydliga med sina åsikter och tankar. För de som tappar sina jobb kan man underlätta specifikt för dem genom att arbeta med någon form av outplacement. Detta är ett system där man hjälper de som tappat sitt jobb att ta sig in på arbetsmarknaden igen, i liknande branscher eller helt nya. Det fungerar även som ett allmänt stödnätverk och kan ges antingen i grupper eller en och en.

Bland de som är kvar är det viktigt att arbetsgivaren försöker bibehålla en positiv relation trots förändringarna. Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet menar att det finns outtalade psykologiska kontrakt mellan en arbetsgivare och en anställd som mer eller mindre säger att en anställd som gör sitt jobb kan förvänta sig att behålla det och ha en trygg arbetssituation. Även de som behåller sina jobb kan känna en obalans i detta kontrakt när de ser vad som händer sina medarbetare som förlorat jobbet och denna förlust att förtroende är inget som lätt byggs upp igen.