Finans

Att investera i företag

Att investera i företag

En mycket stor del av Sveriges befolkning investerar i företag. Det vanligaste är då att man fondsparar i aktiefonder. Det finns även många som väljer att investera direkt i aktier och därmed själv välja vilka företag man vill satsa på.…