Finans

Följ bloggarna för realtidsuppdatering

Blog

Som företagare är det viktigt att vara uppdaterad på vad som händer inom den bransch man är verksam inom. Många prenumererar på branschtidningar vilka levererar både nyheter och djupare reportage inom området. Dessa fyller en stor funktion men man ska inte glömma bort bloggarna. Inom nästan alla områden finns det både privatpersoner och företag som driver bloggar och där innehållet mer eller mindre är riktat mot en bransch, en produkt eller en tjänst. Det finns en stor fördel att söka upp och följa några av dessa. Detta inte minst eftersom det här kan lyftas upp åsikter och tankar som inte ”passar” in i tidningens inriktning. Många gånger finns här nya aspekter och diskussioner som kan följa i kommentarsfältet. Inte sällan är det bloggare som tänker ”outside the box” vilket många gånger är nyckeln till framgång.
Tidningarna fyller sin funktion, bloggarna sina. Men de ska helt klart kombineras.