Finans

Kontorsalternativ

shutterstock_225762442

En stor mängd småföretagare börjar med att driva sitt företag hemifrån. Det oavsett om det handlar om att tillverka produkter eller om affärsidén är att erbjuda olika slags tjänster. En stor fördel med detta är att man håller nere de initiala kostnaderna gällande lokal.

Efter hand att företaget växer kommer de flesta till punkten då man måste avgöra om nästa steg ska vara att skaffa en lokal eller inte. För vissa är det en nödvändighet – man har inget alternativ. Det kan då handla om att man behöver ha ett lager som är betydligt mycket större än vad lokalerna hemma kan erbjuda. Eller att det är dags att sluta sälja produkterna enbart från garaget utan från en riktig butik i en affärslokal. Det blir visserligen en ytterligare kostnad men ett självklart steg för företaget på vägen för att expandera och ta sig in på nya marknader.

Men så finns det företag som har en tydligare valbarhet. De som kan fortsätta sin verksamhet hemifrån oberoende hur många kunder som efterfrågar produkterna/tjänsterna. Exempelvis finns här webbdesigners, skribenter och telefonförsäljare. Behov av lokal finns inte och de kan med lätthet bedriva sin verksamhet hemifrån. I alla fall om man enbart ser till dess verksamhet.

Många av de som arbetar hemifrån vittnar däremot om dess nackdel. Det handlar om ensamhet och disciplinen. Det kan låta skönt att jobba hemma men samtidigt är det lätt att se allt som behöver göras i hemmet och svårigheten kan vara att skilja på vad som är fritid och vad som är arbete. Utöver det är det många som saknar arbetskollegor. Att ha någon att prata med över fikat, lunchen osv.

För dessa är ett företagshotell en bra lösning. Här samlas en rad olika företag som alla har en gemensam röd tråd. De flesta kan jobba hemifrån men väljer att hyra kontorsplats för att just få denna gemenskap. En gemenskap som många gånger kan öka produktiviteten rejält. För hur man trivs på arbetet speglar sig mycket ofta i hur mycket man sedan producerar. Fördelen med att hyra ett kontor på ett sådant landskap är även att man samarbetar på andra punkter. Bland annat kan det finnas en receptionist för alla företag samt en rad maskiner (kopiator, scanner, fax osv. ) som företagen delar kostnaden för.

Med flexibilitet och låga lokalkostnader är att jobba hemifrån lösningen för vissa företag. För andra är det att kombinera hemarbetet med ett mindre samarbete med andra företag – detta genom lösningar med kontorslandskap. Vilken väg är din?