Finans

Maximera dina anställda

De anställda i ett företag är många gånger både den viktigaste och dyraste delen. Dels kostar löner mycket men även rekrytering, lokaler och många andra kostnader tillkommer. Just därför är det extremt viktigt och givande att både ta hand om och motivera sina anställda så att de presterar så bra som möjligt.

glada anställda

Policy

Många mindre företag saknar rutiner och policybestämmelser för hur problem inom personalen skall hanteras. Det kan handla om diskriminerings och jämställdhetsplaner eller sätt att arbeta med till exempel arbetsmiljön. Att sätta upp detta själv kan vara mycket svårt om man inte har gjort det tidigare men som tur var så finns det hjälp att få. Genom att ta in extern hjälp från till exempel en HR-byrå kan man dra nytta av deras långa erfarenhet av att arbeta med många olika företag i just dessa frågorna. Även andra viktiga övergripande frågor så som lön och förmånsunderlag är bra grunder att bygga på när man sedan kommer in på individuell nivå.

Varierande behov

Alla anställda har dock inte samma behov. Även om det finns viktiga förändringar och strategier som man kan genomföra på en högre plan så behöver man även ha kontroll på personnivå. En person kanske lägger störst viktigt vid att få ta sig an nya utmaningar och växa samtidigt som en annan istället värderar sin tid med familjen högst. Att ta vara på de viktigaste och mest talangfulla personerna i företaget på detta sättet är något som inom HR-branschen kallas Talent management.

Redskap och arbetsmiljö

Bra redskap och arbetsmiljö är även det ett mycket viktigt steg när det gäller att öka de anställdas effektivitet och trivsel. Arbetsmiljöverket har mycket bra tips på hur man kan förbättra arbetsmiljön. Allt från belysning till kontorsmöbler spelar extremt stor roll och påverkar allt från effektivitet till sjukfrånvaro.