Finans

Offentliga upphandlingars vikt för stora aktiebolag

För många stora företag är offentliga upphandlingar en viktig grund för hela verksamheten. Speciellt inom byggbranschen står de stora jättarna för majoriteten av de offentliga pengarna som spenderas och de offentliga pengarna står i sin tur för en majoritet av dessa bolagens inkomster.

När en offentlig upphandling hålls så kan ibland krav ställas på aktörerna som försöker vinna kontraktet. Det är till exempel inte ovanligt att företagen krävs vara tillräckligt stort och med tillräckligt hög omsättning för att bevisa sin kapacitet av leverera ett projekt av den storleks om efterfrågan. Detta är utan tvekan väldigt praktiskt för både kommuner och företag då det då finns en klar bild av vad som krävs av företaget. Nackdelen är istället att nya och mindre företag kan få svårt att nå upp till den gränsen. I dessa fallen finns det dock två alternativa lösningar där företag kan samarbeta för att få kontraktet.

Oavsett vilken storlek det är på företaget kan det dock finnas en svårighet i att tolka myndighetens krav och att sammanställa det perfekta anbudet. För att göra detta på ett ultimat sätt är det viktigt att man sitter inne med rätt kunskap och erfarenhet. Många väljer i detta steget att ta in någon utifrån då det kan spara både tid, pengar och ge en större chans till vinst. På Magnus Josephsons hemsida kan man läsa om vad det är som en anbudskonsult gör samt hur man kan mäta dess effektivitet. Vanligaste statistiken som man utgår ifrån är företaget så kallade ”hitrate”, alltså hur stor andel av alla anbud som man vunnit.