Finans

Konferens med företaget

Konferens med företaget

En konferens är olika saker för olika personer. För den anställde kan det helt enkelt vara en chans att umgås med sina arbetskamrater på ett annat sätt och lära känna varandra bättre. För chefen kan detta vara ett sätt att…

Försäljning mellan företag

Försäljning mellan företag

Försäljning mellan företag är vad som brukar kallas B2B, (Business to business), alltså att man omsätter varor och tjänster mellan två företag, jämfört med försäljning till konsumenter (B2C) så är inte skillnaden så stor. Det som skiljer markant är den…

Bättre info för företaget ökar lönsamheten

Bättre info för företaget ökar lönsamheten

När det kommer till producerande företag, så finns det många faktorer som påverkar verksamhetens lönsamhet. Det kan handla om allt från hur personalen agerar och hur deras arbetsuppgifter är uppstyrda till den rent tekniska producerande biten och hur maskinerna fungerar.…

Services every company might need

Services every company might need

While the free market is made up of any number of different businesses and ventures, there are certain services that pretty much every company will need from time to time. Whether you want to outsource several bodies or find an…

How to Keep Track of Your Investments

How to Keep Track of Your Investments

Investing is a great way to increase one’s liquidity and to plan for unforeseen circumstances in the future. Some of the most effective methods include retirement packages, stocks, commodities and real estate positions. However, it can be very challenging to…

Effektiviseringarbete i företaget

Effektiviseringarbete i företaget

Att effektivisera sina processer är något som är vitalt inom alla verksamheter, inte bara produktionsenheter. Även service leveranser innehåller många olika steg så kan det vara otroligt svårt att få översikt över vilka delar i processen som påverkar effektiviteten mest.…

Kontorsalternativ

Kontorsalternativ

En stor mängd småföretagare börjar med att driva sitt företag hemifrån. Det oavsett om det handlar om att tillverka produkter eller om affärsidén är att erbjuda olika slags tjänster. En stor fördel med detta är att man håller nere de…

När det är dags för avslut

När det är dags för avslut

För entreprenörer är det lätt att prata om de lyckade och roliga delarna av företagandet. Att glorifiera och berätta historian om de där uppstartsåren när man levde på nudlar för att sedan föra företaget till framgång. Men som precis alla…