Finans

Svetsa samman arbetsstyrkan

Det är en näst intill omöjlig uppgift att driva ett företag framåt på ett framgångsrikt sätt om inte majoriteten av företagets anställda drar åt ett och samma håll. Det är huruvida inte så lätt som man kan tro att få detta att realiseras, även om man har full vetskap om denna specifika insikt. Idag tänkte dock titta på några möjliga vägar för att nå i hamn.

Enligt oss är det viktigaste inom team building, precis som i ett vanligt förhållande, hur väl de olika parterna lyckas kommunicera med varandra. Detta gäller i alla led genom företaget, från de allra högsta cheferna till den allra nyaste rekryteringen, oavsett position. Svårigheterna med kommunikationen tenderar även att försvåras beroende på ett företags storlek, där ett större många gånger tampas med en mera komplex form av problematik än ett mindre, helst om det skett en väldigt snabb tillväxt med en rad olika nyrekryteringar till följd. Vad som än stämmer in på just ditt företag så är kommunikationen ändå alltid någonting som kontinuerligt bör arbetas med och förbättras, då det bland annat bygger ansvar och tillit mellan dina medarbetare. Här är våra bästa tips på sådant som du kan göra för att enklare få gruppen att sträva mot samma mål.

  • Tydliggör vägen framåt – vi hävdar att det är viktigt att samtliga inom företaget är medvetna om vilket eller vilka mål företaget har, hur man ämnar att nå dit och även vad varje individ kan göra för att påverka resultatet. Genom att tydliggöra detta så kommer varje anställd på ett bättre sätt förstå sin roll i ett större maskineri, och på det sätt så ökar både förståelsen för andra avdelningar och viljan av att leverera på en högre nivå. Här handlar det främst om hur kommunikation fungerar uppifrån och ner genom företaget och att så lite som möjligt går förlorat i varje led.
  • Viktigt att mötas öga mot öga – det finns ett oerhört stort värde i att då och då låta de anställda träffas i så stor utsträckning som möjligt. Beroende på företagets storlek och respektive möjligheter så kan detta självfallet te sig i en rad olika former, men om inte annat så rekommenderar vi att de olika arbetslagen får en chans att träffas åtminstone någon gång per år, och då utanför de vanliga arbetssysslorna, så att de ges tillfälle att reflektera och diskutera vägen framåt, utifrån just era premisser.
  • Tiga är förödande, tala är guld – bland det värsta klimat som kan genomsyra ett företag är det då ingen vågar säga vad de egentligen tycker och tänker. Helt enkelt där man är rädd för hur det man för fram ska uppfattas av både andra medarbetare och företagets ledning. Detta kan leda till en rad olika saker som är rent skadligt för företaget, och det kan även leda till onödiga former av stagnation om man går minste om förbättringsmöjligheter som annars kanske kommit upp till ytan. Här är det återigen viktigt att ledning och andra nyckelpositioner i företaget tar sitt ansvar och på riktigt får de andra anställda att förstå att man uppskattar konstruktiv feedback i alla former, snarare än någonting annat.